HET
CONCEPT

Het idee om te beginnen met de dagelijkse miniconcerten tijdens de corona-crisis begon spontaan en ik geniet echt van de enorme reacties!

Zoals je weet is de release van mijn nieuwe album "Mysterium" gepland voor eind maart 2020 uitgesteld tot 21 augustus (noteer alvast die datum!). Door de crisis is mijn agenda, maar ook die van mijn hele team, tot eind deze zomer volledig leeg.

 

Daarom willen we deze periode graag overbruggen met een leuke en creatieve oplossing


Ik heb een plan, vanaf 18 mei, ik wil graag 2 exclusieve concerten per week aanbieden, elke maandag en woensdag om 20.00 uur, En dat gedurende 4 weken op rij.

Dit keer geen live-stream via Facebook, maar exclusief op deze website. Iedereen kan zich dus inschrijven!

Klik gewoon op de knop 'TICKETS' hieronder. Maak je login aan, betaal een eenmalige vergoeding van € 20, - en je hebt exclusieve toegang tot alle 8 live concerten, gestreamd in de hoogst mogelijke kwaliteit.

En er is meer ... ! We houden nog steeds contact! Onze community blijft doorgaan, omdat je je opmerkingen tijdens de livestream via het chatvenster kunt achterlaten. Bovendien slaan we elk live concert op. Mocht je er een gemist hebben, dan kan ik elk concert (opnieuw) herbeleven in de galerij van de website via je login.

Bovendien zou ik als peter van Ghetto Classics (muziekeducatieproject in de sloppenwijken van Nairobi, Kenia) hen willen steunen met deze actie.

Dankzij jou ... ! Ik wil je bedanken voor alle fantastische reacties die we elke dag ontvangen!

Het beste bewijs dat muziek verbinding maakt!

Van harte,

Jef

THE
CONCEPT

The idea to start with the daily mini concerts during the corona crisis started spontaneously, and I really enjoy your massive reactions! 

As you know, the release of my new album "Mysterium" was planned at the end of March 2020. It has now been postponed to August 21 (already a date to write down!). Due to the crisis, the agenda of myself, but also for my entire team, has been erased until the end of this summer.

 

That is why we would like to bridge this period with a fun and creative solution

I made up a plan, starting on May 18th, I would like to offer 2 exclusive concerts per week, every Monday and Wednesday at 8 pm, For 4 weeks in a row.

This time I won't perform via Facebook, but exclusively on this website. So everyone can subscribe!

Simply click on the 'TICKETS'-button below. Create your login, pay a moderate one-off fee of € 20,- and you will have exclusive access to all the 8  live concerts, streamed in the highest possible quality.

There is more ... ! We will still be in touch! Our  community keeps going on as you will be able to leave your comments during the this livestream via the chat window. On top of that, we will save every live concert. In case you missed one, I'll be able to relive each concert (again) in the gallery of the website via your login.
 

Moreover, as the godfather of Ghetto Classics (music education project in the slums of Nairobi, in Kenya) I would like to support them with this action.

Thanks ... ! I want to thank you for all the fantastic responses we receive every day!
The best proof that music connects!

Warmly,

Jef