1/2

GHETTO

CLASSICS

Ghetto Classics is het paradepaardje van de Art of Music Foundation. Het is een gemeenschapsprogramma met meer dan 300 kinderen in Korogocho - een van de grootste sloppenwijken van Kenia waar ongeveer 300.000 armen in de stad wonen en meer dan 600 kinderen in 10 satellietgebieden rond Nairobi, 1 in Kiambu en 4 in Mombasa via het Link Up-programma .

Ze gebruiken muziekeducatie om jongeren kansen te bieden om zichzelf en hun gemeenschap te verbeteren. Getto Classics doet dit door hen de levensvaardigheden bij te brengen die horen bij de discipline van het bestuderen van muziek. Het programma biedt hen ook de mogelijkheden om zelf inkomsten te genereren.

Jef Neve is peter van dit programma en wil met de Live Concerts dit initiatief verder ondersteunen in hun werking.

Meer info:

GHETTO

CLASSICS

Ghetto Classics is the flagship programme of the Art of Music Foundation. It is a community programme that involves over 300 children in Korogocho – one of Kenya’s biggest slums that is home to about 300,000 urban poor and over 600 more children in 10 satellite areas around Nairobi, 1 in Kiambu and 4 in Mombasa through the Link Up Programme.

We use music education to provide the youth with opportunities to better themselves and their community. We do this by instilling in them the life skills that come with the discipline of studying art music. Our programme also provides them with income generating opportunities.

Jef Neve is godfather of this program and wants to support this initiative with these Live Concerts.

More info:

 
  • Jef Neve on Twitter
  • Jef Neve on Facebook
  • Jef Neve on YouTube
  • Jef Neve on Spotify

© 2020 Jef Neve - Proudly created by Klant & Klaar

© cover-photo Pieter De Vries